#Nova norma #futbolformatiu, plantilles, numero de jugadors.

Nova norma pel futbol formatiu, sobre Plantilles i numero de jugadors.

(CAT) Les plantilles de futbol formatiu (7 i 11) han de ser com a màxim de 12 i 18 jugadors respectivament, el mateix numero de jugadors que poden anar convocats al partit.
I amb l’obligatorietat de jugar tots un mínim de temps.
++++
(CAS) Las plantillas de fútbol formativo (7 y 11) deben ser como máximo de 12 y 18 jugadores respectivamente, el mismo número de jugadores que pueden ir convocados al partido.
Y con la obligatoriedad de jugar todos un mínimo de tiempo.
++++

Anuncis

Publicat per